Có tất cả bao nhiêu vệ tinh đang quay quanh Trái đất?

Hàng nghìn vệ tinh đang bay quanh quỹ đạo Trái đất. Ảnh: NASA
Hàng nghìn vệ tinh đang bay quanh quỹ đạo Trái đất. Ảnh: NASA
Hàng nghìn vệ tinh đang bay quanh quỹ đạo Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top