Cơ sở của NASA có thể làm nơi cư trú cho trẻ nhập cư Mỹ

Một nhóm người di cư nhanh chóng bị trục xuất khỏi Mỹ theo chính sách nhập cư mới. Ảnh: AFP/Getty Images
Một nhóm người di cư nhanh chóng bị trục xuất khỏi Mỹ theo chính sách nhập cư mới. Ảnh: AFP/Getty Images
Một nhóm người di cư nhanh chóng bị trục xuất khỏi Mỹ theo chính sách nhập cư mới. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top