Cơ quan y tế Mỹ cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 lỗi

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Ảnh: Reuters
Trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Ảnh: Reuters
Trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Ảnh: Reuters
Lên top