Cơ quan quản lý EU kêu gọi thành viên thận trọng với vaccine Sputnik V

Vaccine Sputnik V của Nga đang trong quy trình xem xét, đánh giá ở Liên minh Châu Âu. Ảnh: AFP
Vaccine Sputnik V của Nga đang trong quy trình xem xét, đánh giá ở Liên minh Châu Âu. Ảnh: AFP
Vaccine Sputnik V của Nga đang trong quy trình xem xét, đánh giá ở Liên minh Châu Âu. Ảnh: AFP
Lên top