Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có quá trẻ để nghỉ hưu tuổi 40?