Cơ phó MH370 lái máy bay "ma" trước khi đâm xuống biển?

Cơ phó MH370 Fariq Abdul Hamid. Ảnh: Independent
Cơ phó MH370 Fariq Abdul Hamid. Ảnh: Independent
Cơ phó MH370 Fariq Abdul Hamid. Ảnh: Independent
Lên top