Cổ phiếu CureVac "bốc hơi" 50% khi vaccine COVID-19 hiệu quả thấp

Logo của CureVac tại trụ sở chính của công ty ở Tuebingen, phía nam Đức. Ảnh: AFP
Logo của CureVac tại trụ sở chính của công ty ở Tuebingen, phía nam Đức. Ảnh: AFP
Logo của CureVac tại trụ sở chính của công ty ở Tuebingen, phía nam Đức. Ảnh: AFP
Lên top