Cơ may nào cho ông Trump khi bang duy nhất lỡ thời hạn "bến cảng an toàn"

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top