Cơ hội và thời khắc lịch sử với người dân Zimbabwe sau 4 thập kỷ

Người dân Zimbabwe ăn mừng khi Tổng thống Robert Mugabe từ chức. Ảnh: Reuters
Người dân Zimbabwe ăn mừng khi Tổng thống Robert Mugabe từ chức. Ảnh: Reuters