Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cô giáo gốc Việt lấy thân mình cứu 2 học sinh ở Oklahoma