Có gì trong kế hoạch toàn diện, quyết tâm chống COVID-19 của ông Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top