Có gì trong báo cáo về UFO của Lầu Năm Góc?

Báo cáo về UFO dự kiến sẽ được Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ vào cuối tháng 6. Ảnh: AFP/Getty
Báo cáo về UFO dự kiến sẽ được Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ vào cuối tháng 6. Ảnh: AFP/Getty
Báo cáo về UFO dự kiến sẽ được Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ vào cuối tháng 6. Ảnh: AFP/Getty
Lên top