Có gì trên bề mặt của Mặt trăng lớn nhất trong toàn Hệ Mặt trời?

Ganymede là Mặt trăng lớn nhất của sao Mộc và toàn bộ Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Ganymede là Mặt trăng lớn nhất của sao Mộc và toàn bộ Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Ganymede là Mặt trăng lớn nhất của sao Mộc và toàn bộ Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Lên top