Cố gắng đuổi ruồi, người đàn ông Pháp vô tình làm nổ tung căn nhà

Chỉ vì đuổi đánh con ruồi, người đàn ông Pháp vô tình làm nổ tung căn nhà. Ảnh: BBC
Chỉ vì đuổi đánh con ruồi, người đàn ông Pháp vô tình làm nổ tung căn nhà. Ảnh: BBC
Chỉ vì đuổi đánh con ruồi, người đàn ông Pháp vô tình làm nổ tung căn nhà. Ảnh: BBC
Lên top