Có cơ may xác định vị trí máy bay mất tích MH370

Các nhà khoa học đem đến hy vọng mới tìm thấy MH370. Ảnh: Getty Images
Các nhà khoa học đem đến hy vọng mới tìm thấy MH370. Ảnh: Getty Images
Các nhà khoa học đem đến hy vọng mới tìm thấy MH370. Ảnh: Getty Images
Lên top