Có ca biến chủng đầu tiên, Hàn Quốc tăng tốc triển khai vaccine COVID-19

Hàn Quốc quyết tâm đẩy nhanh nỗ lực triển khai vaccine COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc biến chủng đầu tiên ở nước này. Ảnh: AFP
Hàn Quốc quyết tâm đẩy nhanh nỗ lực triển khai vaccine COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc biến chủng đầu tiên ở nước này. Ảnh: AFP
Hàn Quốc quyết tâm đẩy nhanh nỗ lực triển khai vaccine COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc biến chủng đầu tiên ở nước này. Ảnh: AFP
Lên top