CNN: “Ngư dân Việt Nam quyết không nhân nhượng một tấc lãnh thổ“

Các thuyền viên tàu cá DNA 90152 tại Đà Nẵng ngày 31.5.
Các thuyền viên tàu cá DNA 90152 tại Đà Nẵng ngày 31.5.
Các thuyền viên tàu cá DNA 90152 tại Đà Nẵng ngày 31.5.
Lên top