Clinton: Trung Quốc đòi cả Biển Đông, Mỹ cũng có thể đòi cả Thái Bình Dương