Clinton phát biểu sau thất cử: “Hãy mở lòng với Donald Trump“