“Clinton là chính trị gia mạnh mẽ nhất, Trump là ứng cử viên tồi nhất“