Chuyện về bức tượng ở Việt Nam được ông John McCain quý nhất

Thượng Nghị sỹ Mỹ John McCain thăm lại tượng phù điêu bên hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của ông từng bị rơi năm 1967. Ảnh: Reuters
Thượng Nghị sỹ Mỹ John McCain thăm lại tượng phù điêu bên hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của ông từng bị rơi năm 1967. Ảnh: Reuters
Thượng Nghị sỹ Mỹ John McCain thăm lại tượng phù điêu bên hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của ông từng bị rơi năm 1967. Ảnh: Reuters
Lên top