Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines có gì đặc biệt?