Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật: Báo chí Trung Quốc loan tin có khách quan?