Chuyện mới kể về mặt nạ vàng ở di tích khảo cổ Trung Quốc 3.000 năm

Mặt nạ vàng được khai quật ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Mặt nạ vàng được khai quật ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Mặt nạ vàng được khai quật ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Lên top