Chuyện lạ: Người phụ nữ sống với 320 con chuột trong xe tải

Một con chuột sống trong xe tải. Ảnh: San Diego Humane Charity
Một con chuột sống trong xe tải. Ảnh: San Diego Humane Charity
Một con chuột sống trong xe tải. Ảnh: San Diego Humane Charity
Lên top