Chuyện lạ: Chiếc hộp xốp 2 lần tự nảy trở lại thùng xe sau khi rơi

Chiếc hộp xốp 2 lần tự bật nảy trở lại thùng xe sau khi rơi. Ảnh: Daily Mail.
Chiếc hộp xốp 2 lần tự bật nảy trở lại thùng xe sau khi rơi. Ảnh: Daily Mail.
Chiếc hộp xốp 2 lần tự bật nảy trở lại thùng xe sau khi rơi. Ảnh: Daily Mail.
Lên top