Chuyển giai đoạn cuộc chiến chống IS

Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS. Ảnh: TL
Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS. Ảnh: TL
Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS. Ảnh: TL