Chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ COVID-19 lây qua mắt

Một nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm toàn diện về kiểm dịch và y tế của Trung tâm chăm sóc sức khỏe du lịch quốc tế Tứ Xuyên ở Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Một nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm toàn diện về kiểm dịch và y tế của Trung tâm chăm sóc sức khỏe du lịch quốc tế Tứ Xuyên ở Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Một nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm toàn diện về kiểm dịch và y tế của Trung tâm chăm sóc sức khỏe du lịch quốc tế Tứ Xuyên ở Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top