Chuyên gia WHO-Trung Quốc muốn tìm thêm ca COVID-19 ban đầu trên toàn cầu

Các chuyên gia Trung Quốc và WHO đã cùng điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc từ ngày 14.1 đến ngày 10.2 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Các chuyên gia Trung Quốc và WHO đã cùng điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc từ ngày 14.1 đến ngày 10.2 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Các chuyên gia Trung Quốc và WHO đã cùng điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc từ ngày 14.1 đến ngày 10.2 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top