Chuyên gia WHO khuyến cáo về việc dùng hydroxychloroquine chữa COVID-19

Hội đồng chuyên gia WHO khuyến cáo về việc dùng hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19. Ảnh: AFP.
Hội đồng chuyên gia WHO khuyến cáo về việc dùng hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19. Ảnh: AFP.
Hội đồng chuyên gia WHO khuyến cáo về việc dùng hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top