Chuyên gia WHO: COVID-19 lây ở chợ hải sản Vũ Hán nhưng nguồn ở nơi khác

Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đầu tiên phát hiện các ca COVID-19. Ảnh: AFP.
Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đầu tiên phát hiện các ca COVID-19. Ảnh: AFP.
Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đầu tiên phát hiện các ca COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top