Chuyên gia Trung Quốc: Lũ lụt sông Dương Tử không đáng lo nhờ đập Tam Hiệp

Nước lũ dâng cao ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nước lũ dâng cao ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nước lũ dâng cao ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top