Chuyên gia Trung Quốc lên tiếng về nguy cơ lặp lại đại hồng thủy 1998

Các chuyên gia Trung Quốc lên tiếng bác bỏ nguy cơ xảy ra đại hồng thủy tương tự năm 1998. Ảnh: AFP
Các chuyên gia Trung Quốc lên tiếng bác bỏ nguy cơ xảy ra đại hồng thủy tương tự năm 1998. Ảnh: AFP
Các chuyên gia Trung Quốc lên tiếng bác bỏ nguy cơ xảy ra đại hồng thủy tương tự năm 1998. Ảnh: AFP
Lên top