Chuyên gia Trung Quốc: Không thể kết luận cá hồi là nguồn lây COVID-19

Các kệ hàng trống trơn ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Ảnh: China Health
Các kệ hàng trống trơn ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Ảnh: China Health
Các kệ hàng trống trơn ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Ảnh: China Health
Lên top