Chuyên gia Trung Quốc dự báo thời điểm thế giới miễn dịch cộng đồng

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về bệnh hô hấp Chung Nam Sơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về bệnh hô hấp Chung Nam Sơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về bệnh hô hấp Chung Nam Sơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top