Chuyên gia tiết lộ khả năng lây COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm

Nguy cơ lây lan COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm là rất thấp. Ảnh: AFP
Nguy cơ lây lan COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm là rất thấp. Ảnh: AFP
Nguy cơ lây lan COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm là rất thấp. Ảnh: AFP
Lên top