Chuyên gia thủy điện: Trung Quốc cần xây thêm nhiều đập ngăn lũ

Hồ thuỷ điện Tân An Giang xả lũ ngày 7.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hồ thuỷ điện Tân An Giang xả lũ ngày 7.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hồ thuỷ điện Tân An Giang xả lũ ngày 7.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top