Chuyên gia Singapore khẳng định vai trò của Quốc hội khóa mới

Hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Lên top