Chuyên gia quốc tế và Trung Quốc lần đầu tiên họp về nguồn gốc COVID-19

Người dân Trung Quốc đi bộ trên đường phố Vũ Hán tháng 9.2020. Vũ Hán là nơi đầu tiên phát hiện các ca COVID-19. Ảnh: AFP.
Người dân Trung Quốc đi bộ trên đường phố Vũ Hán tháng 9.2020. Vũ Hán là nơi đầu tiên phát hiện các ca COVID-19. Ảnh: AFP.
Người dân Trung Quốc đi bộ trên đường phố Vũ Hán tháng 9.2020. Vũ Hán là nơi đầu tiên phát hiện các ca COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top