Chuyên gia quốc tế: Nội lực của nền kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố

Thành phố Hồ Chí Minh - khu vực kinh tế năng động nhất của Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh - khu vực kinh tế năng động nhất của Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh - khu vực kinh tế năng động nhất của Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Lên top