Chuyên gia nói về tác dụng phụ của vaccine Johnson & Johnson

Vaccine COVID-19 Johnson & Johnson đã bị đình chỉ sử dụng ở Mỹ sau các báo cáo về 6 người có hiện tượng cục máu đông do tiêm. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Johnson & Johnson đã bị đình chỉ sử dụng ở Mỹ sau các báo cáo về 6 người có hiện tượng cục máu đông do tiêm. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Johnson & Johnson đã bị đình chỉ sử dụng ở Mỹ sau các báo cáo về 6 người có hiện tượng cục máu đông do tiêm. Ảnh: AFP
Lên top