Chuyên gia Nhật: Triều Tiên không thể thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương

Triều Tiên doạ thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương. Ảnh: ABC
Triều Tiên doạ thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương. Ảnh: ABC
Triều Tiên doạ thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương. Ảnh: ABC
Lên top