Chuyên gia NASA giải đáp về việc tiểu hành tinh va vào Trái đất

Sứ mệnh Hayabusa 2 của cơ quan vũ trụ Nhật Bản lấy mẫu vật ở tiểu hành tinh Ryugu. Ảnh: JAXA
Sứ mệnh Hayabusa 2 của cơ quan vũ trụ Nhật Bản lấy mẫu vật ở tiểu hành tinh Ryugu. Ảnh: JAXA
Sứ mệnh Hayabusa 2 của cơ quan vũ trụ Nhật Bản lấy mẫu vật ở tiểu hành tinh Ryugu. Ảnh: JAXA
Lên top