Chuyên gia Mỹ tiết lộ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng từ vaccine COVID-19

Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng cần có tỷ lệ tiêm chủng vaccine từ 70% đến 90% để đạt miễn dịch cộng đồng chống lại COVID-19. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng cần có tỷ lệ tiêm chủng vaccine từ 70% đến 90% để đạt miễn dịch cộng đồng chống lại COVID-19. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng cần có tỷ lệ tiêm chủng vaccine từ 70% đến 90% để đạt miễn dịch cộng đồng chống lại COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top