Chuyên gia Mỹ: Omicron "gần như chắc chắn" không nguy hiểm hơn Delta

Chuyên gia cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Mỹ Anthony Fauci cho biết biến thể Omicron gần như chắc chắn không nguy hiểm hơn Delta. Ảnh: AFP
Chuyên gia cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Mỹ Anthony Fauci cho biết biến thể Omicron gần như chắc chắn không nguy hiểm hơn Delta. Ảnh: AFP
Chuyên gia cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Mỹ Anthony Fauci cho biết biến thể Omicron gần như chắc chắn không nguy hiểm hơn Delta. Ảnh: AFP
Lên top