Chuyên gia Mỹ: Bom nhiệt hạch Triều Tiên thử mạnh gấp 16 lần bom Hiroshima

Chuyên gia Mỹ đánh giá bom nhiệt hạch Triều Tiên vừa thử có sức công phá lên tới 250 kiloton. Ảnh: Reuters
Chuyên gia Mỹ đánh giá bom nhiệt hạch Triều Tiên vừa thử có sức công phá lên tới 250 kiloton. Ảnh: Reuters