Chuyên gia mách nước việc quan trọng không kém rửa tay để tránh xa COVID-19

Một người đeo khẩu trang đang sử dụng điện thoại tại quảng trường Herald, New York, Mỹ, ngày 12.3. Ảnh: AP
Một người đeo khẩu trang đang sử dụng điện thoại tại quảng trường Herald, New York, Mỹ, ngày 12.3. Ảnh: AP
Một người đeo khẩu trang đang sử dụng điện thoại tại quảng trường Herald, New York, Mỹ, ngày 12.3. Ảnh: AP
Lên top