Chuyên gia mách nước bí quyết chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi

Chuyên gia Nhật Bản đã mách nước bí quyết chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi. Ảnh: Cpcs.vn.
Chuyên gia Nhật Bản đã mách nước bí quyết chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi. Ảnh: Cpcs.vn.
Chuyên gia Nhật Bản đã mách nước bí quyết chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi. Ảnh: Cpcs.vn.
Lên top