Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ bên ngoài trung tâm thể thao Quảng An để hỗ trợ người dân sống gần hoặc từng tới chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh, xét nghiệm COVID-19 hôm 16.6. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ bên ngoài trung tâm thể thao Quảng An để hỗ trợ người dân sống gần hoặc từng tới chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh, xét nghiệm COVID-19 hôm 16.6. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ bên ngoài trung tâm thể thao Quảng An để hỗ trợ người dân sống gần hoặc từng tới chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh, xét nghiệm COVID-19 hôm 16.6. Ảnh: AFP.
Lên top