Chuyên gia hiến kế để Trung Quốc ngăn lũ lụt sông Dương Tử tồi tệ hơn

Lũ lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng nặng nề tới nhiều đô thị ở Trung Quốc. Nguồn: CCTV/Reuters
Lũ lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng nặng nề tới nhiều đô thị ở Trung Quốc. Nguồn: CCTV/Reuters
Lũ lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng nặng nề tới nhiều đô thị ở Trung Quốc. Nguồn: CCTV/Reuters
Lên top